20190603

Sarang

Sarang Ekonomi Desa Selangor
Sarang Usahawan adalah program pembangunan usahawan berpendekatan baru dan praktikal, yang memberi penekanan kepada nilai-nilai sebenar sesebuah keusahawanan yang berjaya. Selain dari berobjektifkan keuntungan semata-mata, Sarang percaya bahawa kejayaan sesebuah keusahawanan juga perlu mengambilkira faktor-faktor seperti Impak Sosial kepada Masyarakat Sekeliling dan Alam Sekitar, Sumbangan Ekonomi Secara Langsung dan Tak Langsung, serta Peluang Kerjaya dan Dayamaju Penduduk Setempat.
Open Project
Task

Rebuild a unified visual system for the advertising agency, made of steel which can change the world in a while.

  • Strategy

    Design Direction, UX Strategy

  • Design

    UI/UX Design, Art Direction, Branding

  • Client

    Jawatankuasa Pemilihan Peserta di bawah Jawatankuasa Tetap Pembangunan Usahawan, Pembangunan Luar Bandar, Desa dan Kampung Tradisi Negeri Selangor